Thứ năm, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2020 - 12:11 AM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Công khai Đào tạo - Tài chính
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 2
Truy cập: 5.532.675
User IP: 3.238.190.82
Phòng Quản lý đào tạo

1.  Chức năng

Phòng Quản lí đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lí, theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo, việc giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ và quy định của Trường đã ban hành.

2. Nhiệm vụ

1.     Phối hợp với các khoa, trung tâm, các đơn vị khác, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;

2.     Phối hợp với các khoa và trung tâm xây dựng đề cương các môn học, tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo học tập;

3.     Phối hợp với các khoa tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo (gồm cả việc dịch tài liệu nước ngoài);

4.     Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh cao đẳng chính quy, liên kết liên thông Đại học và trung cấp vừa làm vừa học;

5.     Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

6.     Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập;

7.     Tổ chức các kì thi trong trường: thi học kì, thi tốt nghiệp;

8.     Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp;

9.     Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

10.   Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

11.   Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học đối với sinh viên;

12.  Phối hợp với phòng ban, các khoa quản lí học phí của sinh viên;

13.  Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ trong toàn Trường;

14.  Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;

15.  Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và học viên;

    16.  Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc website của Trường; 

Phòng Quản lý đào tạo
Phòng Quản lý đào tạo

   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tổng số CB, GV: 06

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phó trưởng phòng: Lê Trần Phát

Giảng viên: Phan Thanh Phú

Chuyên viên: Nguyễn Thanh Tâm

Giảng viên: Nguyễn Thị Cẩm Loan

Nhân viên: Trương Thị Bạch Yến


 

 

 

 

            


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525