Thứ năm, Ngày 4 Tháng 3 Năm 2021 - 7:36 AM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Công khai Đào tạo - Tài chính
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 2
Truy cập: 5.545.794
User IP: 3.232.129.123
Nghị đinh số: 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với ...

 

Các văn bản cần biết
(13/4/2012) Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung

 Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung,

Điều 1. Mức lương tối thiểu chung

Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng.

..................

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Các quy định nêu tại Nghị định này được tính hưởng từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.

2. Bãi bỏ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

Xem toàn văn                              Tải về     file word       file pdf

 

(09/4/2012) Thông tư Số: 25/2011/TT-BTP Về thể thức trình bày văn bản

 THÔNG TƯ

VỀ THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN TỊCH

Qui định mới về những điều đảng viên không được làm

19 điều đảng viên không được làm

 Xin giới thiệu toàn văn Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

[xem tiếp]

 

Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư số 01/2011/TT-BNV 

Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

 

 

Phạm vi và đối tượng áp dụng

 

Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

[xem tiếp]

Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT -BNV-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

[xem chi tiết]

Nghị đinh số: 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

 .....

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

 

Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. [xem chi tiết]
Thông tư liên tịch Số: 53/2011 về chế độ đối với giảng viên Giáo dục quốc phòng - an ninh

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Số: 53/2011/TTLT-BGDĐT BLĐTBXH-BQP-BTC

 

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với  cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh

 

[xem chi tiết]


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525