Thứ sáu, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2020 - 9:47 AM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Công khai Đào tạo - Tài chính
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 11
Truy cập: 5.528.568
User IP: 3.224.127.143
Sinh viên K42, K44, học viên trường nhập học vào ngày 02/3/2020. ...

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CĐSP VĨNH LONG                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 68 /TB-CĐSP                                                         Vĩnh Long, ngày 29 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên, học sinh đi học lại

sau đợt tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19

           

          Căn cứ Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;

          Căn cứ Công văn số 841/UBND-VX, ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc chủ trương cho học sinh đi học lại sau đợt tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19,

          Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh cụ thể như sau:

1. Sinh viên các lớp khóa 42, khóa 44 và các lớp hệ vừa làm vừa học đi học lại từ ngày thứ Hai (02/3/2020). Sinh viên các lớp khóa 43 đi học lại từ ngày thứ hai (09/3/2020).

Các đơn vị trực thuộc và các tổ chức Đoàn thể phối hợp thông báo nhanh chóng và kịp thời thông báo này cho toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh nhà trường biết.

2. Cán bộ, giảng viên, nhân viên đến trường để thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, phối hợp với cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp thường xuyên liên lạc với học sinh, sinh viên để kịp thời nắm bắt tình hình và hướng dẫn sinh viên, học sinh cách phòng, chống dịch bệnh.

3. Phòng Quản lý đào tạo, các Khoa quản lý sinh viên bố trí lịch học của sinh viên, học sinh phù hợp để bảo đảm công tác đào tạo của trường. Hội đồng thi bố trí lịch thi phù hợp.

Khi có việc khẩn cấp cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên liên hệ các số máy điện thoại sau:

+ Ông Hồ Văn Hiếu       (0919.439.745)

+ Bà Lê Thị Kiều Nhi    (0399.990.947)

+ Phòng Công tác Sinh viên – Bảo đảm chất lượng giáo dục    (02703.862.324)

          Thông báo này thay cho Thông báo số 67/TB-CĐSP ngày 29/02/2020.

 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm tinh thần thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD và Đào tạo Vĩnh Long (thay báo cáo);

- Đảng ủy, Lãnh đạo trường (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa (để thực hiện);                                          (Đã ký)   

- Các đoàn thể thuộc Trường (để thực hiện);                                       

- Website trường;

- Lưu VT.

                                                                              Ths. Ngô Thanh Trúc

Tin tức hoạt động
Sinh viên tạm nghỉ học từ thứ năm ngày 12/03/2020 đến khi có thông báo mới

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thông báo sinh viên tạm nghỉ học từ thứ năm ngày 12/03/2020 đến khi có thông báo mới

Sinh viên K42, K44, học viên trường nhập học vào ngày 02/3/2020. K43 nhập học 09/3/2020

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thông báo sinh viên K42, K44 và học viên trường nhập học vào ngày 02/3/2020. Riêng K43 nhập học ngày 09/3/2020

Đời lịch tập trung sau Tết Nguyên dán để phòng, tránh virus Corona

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thông báo toàn thể sinh viên trường về việc dời lịch tập trung sau Tết Nguyên dán Canh Tý đến hết ngày 16/02/2020 để phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Virus Corona gây ra

Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dịch bệnh Corona

 CÔNG ĐIỆN 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Điện:

Họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - 2019

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Những quy định tiếp công dân

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long ban hành những quy định về việc tiếp công dân của trường

BÁO CÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG BÁO CÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

Kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8 - 3

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc Tế phụ nữ ngày 8 - 3

Hội thao chào mừng 40 năm ngày thành lập trường

 TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO VÀ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

CHÀO MỪNG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM

NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG

12

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525