Thứ sáu, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2020 - 9:40 AM Trang chủ     Thư điện tử     Diễn đàn     Liên hệ

Skip Navigation Links
Giới thiệu
Đảng ủy và Lãnh đạo
Các Phòng chức năngExpand Các Phòng chức năng
Khoa - Tổ trực thuộcExpand Khoa - Tổ trực thuộc
TT Ngoại ngữ - Tin học
Đoàn thểExpand Đoàn thể
Tin tức hoạt động
Thông báo
Các văn bản cần biết
Ngành đào tạo năm 2017
Hình ảnh hoạt động
Công khai Đào tạo - Tài chính
Tuyển sinh
Tuyển dụngExpand Tuyển dụng
Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông tin tốt nghiệpExpand Thông tin tốt nghiệp
Tìm kiếm
Thông tin cần biết
  

 

Thông tin người dùng
User Online: 6
Truy cập: 5.528.563
User IP: 3.224.127.143
Đời lịch tập trung sau Tết Nguyên dán để phòng, tránh virus Corona

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CĐSP VĨNH LONG                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:    34  /TB-CĐSP                                                       Vĩnh Long, ngày   07   tháng   02   năm 2020

THÔNG BÁO

Tiếp tục lùi lịch học sau Tết Nguyên đán Canh Tý để phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

và tổ chức vệ sinh trường, lớp

           Căn cứ chị thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ Tướng chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra;

          Căn cứ công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ công văn hỏa tốc số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCoV.

          Căn cứ Công văn số 164/ SGDĐT-CTTT ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV

Trường CĐSP Vĩnh Long thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh cụ thể như sau:

1. Sinh viên, học sinh được lùi lịch tập trung sau Tết Nguyên đán Canh Tý đến hết ngày 16/02/2020. Tập trung vào trường học tập từ ngày thứ Hai (17/02/2020).

Các đơn vị trực thuộc và các tổ chức Đoàn thể phối hợp thông báo nhanh chóng và kịp thời thông báo này cho toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh nhà trường biết.

2. Cán bộ, giảng viên, nhân viên đến trường để thực hiện nhiệm v, tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, phối hợp với đơn vị chức năng phun thuốc khử trùng. Cán bộ, giảng viên là cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp phải thường xuyên liên lạc với học sinh, sinh viên do mình phụ trách để kịp thời nắm bắt tình hình và hướng dẫn sinh viên, học sinh cách phòng, chống dịch bệnh.

3. Trong thời gian nghỉ học, sinh viên, học sinh phải cập nhật thường xuyên thông báo của Nhà trường và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

          4. Phòng Quản lý đào tạo, các Khoa quản lý sinh viên bố trí lịch học bù của sinh viên, học sinh cho thời gian nghỉ học.

          Hội đồng thi hoãn các lịch thi trong thời gian nghỉ học này cho đến khi kế hoạch học tập của sinh viên, học sinh được thực hiện trở lại và bố trí lịch thi phù hợp.

Khi có việc khẩn cấp cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên liên hệ ông Hồ Văn Hiếu (0919.439.745), cô Lê Thị Kiều Nhi (0399.990.947), Phòng Công tác Sinh viên – Bảo đảm chất lượng giáo dục (02703.862.324).

 

Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, Lãnh đạo trường (để chỉ đạo);                                        (đã ký)

- Các phòng, khoa (để thực hiện);                                                   

- Các đoàn thể thuộc Trường (để thực hiện);                          Ngô Thanh Trúc                                   

- Website trường;

- Lưu VT.

 

Tin tức hoạt động
Sinh viên tạm nghỉ học từ thứ năm ngày 12/03/2020 đến khi có thông báo mới

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thông báo sinh viên tạm nghỉ học từ thứ năm ngày 12/03/2020 đến khi có thông báo mới

Sinh viên K42, K44, học viên trường nhập học vào ngày 02/3/2020. K43 nhập học 09/3/2020

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thông báo sinh viên K42, K44 và học viên trường nhập học vào ngày 02/3/2020. Riêng K43 nhập học ngày 09/3/2020

Đời lịch tập trung sau Tết Nguyên dán để phòng, tránh virus Corona

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long thông báo toàn thể sinh viên trường về việc dời lịch tập trung sau Tết Nguyên dán Canh Tý đến hết ngày 16/02/2020 để phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Virus Corona gây ra

Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dịch bệnh Corona

 CÔNG ĐIỆN 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Điện:

Họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - 2019

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Những quy định tiếp công dân

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long ban hành những quy định về việc tiếp công dân của trường

BÁO CÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG BÁO CÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

Kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8 - 3

 Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc Tế phụ nữ ngày 8 - 3

Hội thao chào mừng 40 năm ngày thành lập trường

 TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO VÀ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

CHÀO MỪNG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM

NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG

12

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
Số 75 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long 
Điện thoại: 0703 823310 - Fax: 0703 830525